Toneelvereniging Sjpaubik Sjpeelt
www.toneelsjpaubiksjpeelt.nl
1987/1996

1987

"WILLEM VAN DE KAAZERHOOF" (grote toneel)

Sjeng Krijns, de boer van de Kaazerhoof, tevens wèthauwer en locoburgemeister van het dörp, kump in de probleme es Fien van de sjnieder aangifte deit dat bie huer is ingebraoke en dat ze huere man Pjer hauf doad höbbe geslage. Om hèt verhaol krach bie te zètte haet Fien zich Gus van de Waerterhoof mit gebrach, mer Gus dae wèt zo sjlech oet zien weurd te kòmme dat hae op den lange doer door Sjeng van de hoof wurd gejaag. Es bewies haet Fien, eine nuuje sjteevel en eine knoup bie zich die het bie zich veur het gevonge. Laot Sjeng noe toevallig in dezelfde nach, wie hae mit ei sjtök in de kraag nao heim koum, eine sjteevel en eine knoup zogenaamp verlaore höbbe. Toeval of,......... . Om de verdènking van zich aaf te sjuuve mòt Willem, de knech van de Kaazerhoof, dae veur  Sjeng door het vuur geit, dae sjteevel  veur eine auwe kapotte sjteevel omtoesje. Willem dae auch al èns aaf en toe gèt veur dochter Leentje opknap es Frens de vièdokter sjnachs sjtiekem op bezeuk is gewaes, is drek bereid dat zaakje veur Sjeng op te knappe.Want Willem dae is zoagenaamp blèinjd en douf es hae gèt gezeen of geheurd haet en hae wèt dao ummer (klinkende) munt oet te sjlaon. Gerda, de vrouw van Sjeng, die geit mit Leentje, es ze alles geheurd höbbe, aan het ganse zaakje al hun eige conclusies trèkke. De nuuje opperwschmeister Karel Kruts en veldjwachter Lewie Stiene gaon de zaak òngerzeuke, mèr ze kriege, zowaal van Sjeng es ouch van Willem, neet vuel los. En oet de verhaole van Fien, dao weite ze gaar geine loas oet te kriege. Mèr???? Is waal ech ingebraoke bie de sjnieder en is Pjer wal ech hauf daod gesjlaage? En waat haet de dochter van de sjnieder mit de ganse zaak van doon. Allemaol vraoge die opgelos mòtte waere. De geene dae hèt meiste aan het zaakje euver hiljd is Frens de vièdokter, dar jedere daag nao de kranke hings kump kieke, mèr dae daobie miè oug haet veur Leentje es veur dèn hings.

 

Luuj die mitdege:                            en ze sjpeelde

Paul Meijers                                   Sjeng Krijns:  Hjerreboer en wethawwer

Dora Spronk                                  Gerda Krijns:  zien vrouw

Mariëlle Limpens                            Leentje Krijns:  hun dochter

John Meijers                                 Willem Huits:  knech

Emiel Hassink                                 Frens Rulkens:  vjèdokter

Wim Janssen                                  Karel Kruts:  opperwachmeister

Leopold Habets                               Lewie Stienen:  veltwachter

Jan Bouwens                                   Gus Piepers:  knech

Jan Knops                                       Pjer de Wit:  sjnieder

Marianne Swelsen                            Fien de Wit:  zien vrouw

 

Sjef Niesten                                   Regie- adviezen

Marjo van Oppen                             Regie assistent

Mia Ophelders                                 Regie assistent

 

( Dubbelklik op foto)

 

SJPAUBIK SJPEELT heeft zich direct vanaf het begin voorgenomen om niet alleen een stukje vermaak te brengen ten behoeve van de volwassenen, maar was de mening toegedaan dat ook de (spaubeekse) jeugd recht heeft op een plezierige middag. Dat de toneelstukken voor de jeugdigen onder ons, de zogenaamde kinderstukken, zeer geliefd waren, blijkt uit het aantal jeugdige bezoekers al dan niet uit Spaubeek. Zelfs meerdere ouderen komen de jeugdmiddag graag bezoeken en doen zelfs mee aan de activiteiten voor de kinderen. Er waren zelfs ooit twee oudere dames die spontaan een kleurplaat inleverden en daarmee ook nog een prijs in de wacht sleepten, namelijk voor elk een afwasborstel.

Sjpaubik Sjpeelt heeft geprobeerd om die kindermiddag jaarlijks te laten plaatsvinden.

Dit is aardig gelukt van 1987 tot 1995, in 1996 hebben we verstek laten gaan i.v.m. met het jubileumstuk van het 10 jarig bestaan van de vereniging. Van 1997 tot 2003 hebben we jammer genoeg het laatste kinderstuk opgevoerd. De animo onder de leden was niet genoeg meer om genoeg spelers bij elkaar te krijgen voor een kinderstuk, dit heeft veelal te maken met de tekorte tijd om het stuk te leren tussen het grote stuk en het kinderstuk.

Helaas, maar wie weet in de toekomst ??????????????

 

 

1987

 

"HOLLE BOLLE GIJS" (kindertoneel)

 

 

Hie sjpeelde in mit:  Paul Meijers

                                Mien Knols

                                Corry Lamberts

                                Jolanda Bakker

                                Marian Nicols

                                Annelies Mevis

                                Yvonne Klinkenberg

 

regie:                        Sjef Niesten

regie assistent          Mia Konings

kleurkes:                   Marriëtte Janssen

 

( dubbelklik op foto )

  

1988

" 'T SJWARBELNES" (grote toneel)

 

In Maart 1988 werd  de klucht 't Sjwarbelnes gespeeld.

Een klucht in dialect en een bewerking van Sjef Niesten,

De regie was in handen van Zef Rodigas.

Het stuk gaat over een directeur Fred Pernot die door zijn drukke werkzaamheden in zijn fabriek niet op vakantie kan met zijn vrouw. Zijn vrouw Loeki besluit daarom, om toch iets om handen te hebben, een aantal pensiongasten in huis te nemen.

Als eerste onaangemelde gast, dient zich Hans Nieuwhof aan, die zich uitgeeft voor Fred Pernot, als hij in zijn Lelijke Eendje een zekere Truus naar het station in Den Haag heeft gebracht. Dit lijdt tot de eerste verwikkelingen, als die Truus de eerste gast wordt in het Spaubeekse pension. De pseudo-Pernot Hans gaat met Mevr. Pernot het pension runnen. Als dan ook nog een familie Koeman met twee dochters en een zoon als gasten worden ingeschreven en de oudste dochter hiervan een oogje laat vallen op de echte Pernot, ontstaan er de gekste verwikkelingen.

 

De spelers waren:                                     ze speelde:

 

Paul Meijers                                              Fred Pernot

Dora Spronk                                              Loeki zijn vrouw

Emiel Hassink                                            vriend van Fred

John Meijers                                             Gerrit Koeman

Mien Knols                                                 zijn vrouw Kristien

Corry Lamberts                                         hun oudste dochter Petronella

Yvonne Klinkenberg                                    andere dochter Alida

Jan Bouwens                                              hun zoon Flip

Marian Nicholls                                          schrijfster Truus van Heel

Jolanda Bakker                                          dienstmeisje Doortje

Wim Janssen                                              tuinman Bart

Leopold Habets                                          veltwachter Kaan

 

Regie:                                                         Zef Rodigas

Regie assistenten:                                     Mia Konings

                                                                 Mien Driessen

 

 

 ( dubbelklik op foto )

 

 

 

1988

"AUGUS en MIENTJE" (kindertoneel)

Op zaterdag 11 en zondag 12 juni 1988 speelde onze vereniging weer voor de jeugdige kijkers het stuk August en Mientje. Dit gaat over een clown (Augus) en een indiaantje (Mientje) die uit het circus zijn gegooid. Op zoek naar werk komen ze terecht bij een schilderes (Klaartje) en daar gebeuren de gekste dingen.

De spelers waren:                                        Ze speelde:

Marian Nicholls                                           Klaartje de schilderes

Dora Spronk                                               Tante Katrien

Wim Janssen                                               Ome Frits

Jan Bouwens                                                Dolf Giezel

Paul Meijers                                                Clown Augus

Corry Lamberts                                           Indiaantje Mientje

Mien Knols                                                   Een sjieke Dame

John Meijers                                               Meneer Petesj

 

Zef rodigas                                                  Regie

Mia Konings                                                  Regie assistent.

 

( dubbelklik op foto )

 

 

 

"HIE IS GET OET" (grote toneel)

Op 24, 25 en 26 Februari 1989 speelde onze vereniging het door ons genoemde grote toneel, de klucht HIE IS GET OET.

Het stuk speelt zich af in huize Janssen waar tijdelijk de gemeente secretarie is gevestigd.

De vrouw des huizes heeft een baron voor bezoek uitgenodigd. Hij schijnt verre familie van haar te zijn. Kortom, het ideale moment voor problemen is aangebroken. De baron houdt zich bezig met zeer interessante activiteiten. Hij is oplichter. Voor Martha Sjrievers, redactrice van de '' Dorpsbode'' is dit een geschikt element. Met dit nieuws wil ze een primeur halen in haar gezetje. Plotseling verschijnt Tom ten tonele. Hij heeft een oogje laten vallen op de dochter des huizes, Doortje Jansen. Aanvankelijk is zij niet gediend van zijn aanbidding. Tom laat het daar niet bij zitten en smeedt een complot met vader Jansen om zich uit te geven als zoon van de verwachte baron. De reeks problemen die opgelost dienen te worden groeit met de minuut. Is Jacob Joosten, kantoorklerk, werkelijk de dief waarnaar de politie op zoek is? Welke rol speelt de bemoeizieke dienstbode Lena, die in werkelijkheid een heel ander beroep uitoefent? Zal het de rijke weduwe Sjpek lukken om haar dochter Elly aan de pseudo-zoon van de baron te koppelen? Waarom zet de weduwe in deze kwestie al haar spaargeld op het spel? Waar komen de vibraties van Martha Sjrievers vandaan? Al met al voldoende perikelen om in huize Jansen tot de conclusie te komen: Hie is get oet!

 

De spelers waren:                                        Ze speelde:

 

Wim janssen                                               gemeentesecretaris Frits Jansen

Mien Knols                                                  zijn vrouw Tilla Jansen

Dora Spronk                                               hun dochter Doortje Jansen

Mariëlle Limpens                                         dienstbode Lena

Jan Knops                                                   Tom Rölkens

Mia Ophelders                                            redactrice Martha Sjrievers

Emiel Hassink                                             kantoorklerk Jacob Joosten

Corry Lamberts                                          rijk geworden weduwe Mina Spek

Yvonne Klinkenberg                                     haar dochter Elly Spek

Paul Habets                                                 Baron Von Beukelaer

 

Zef Rodigas                                                 Regie

Marie-José Duizings                                    Regie assistente

Marian Nicholls                                            Regie assistente

Jolanda Bakker                                            Regie assistente

 

( dubbelklik op foto )

 

 

1989

In 1989 heeft de vereniging zich ingeschreven voor een keer mee te doen aan  het wagenspelenfestival te Susteren, wat wel gevolgen had voor het jeugdtoneel, wat in dit jaar niet is opgevoerd. Maar door aan de wagenspelen mee te doen, was de toneelvereniging wel weer een leuke ervaring rijker. Daar waren de hele dag door voorstellingen te zien van vele verschillende amateur verenigingen, wat voor ons nog jonge vereniging natuurlijk goed was om te zien hoe andere verenigingen speelden.

 

WAE VAN DE DRIE (Wagenspel)

Het Wagenspel was een stuk wat maar +/- een half uur mocht duren. het stuk ging over meisje (Betje) dat in woonde bij een oom en tante. Zij ontvangt regelmatig, zonder medeweten van oom en tante, een brief van Harrie, op wie zij verliefd is. Deze twee mensen willen namelijk dat Betje gaat trouwen en zijn alle twee op zoek naar een geschikte kandidaat voor hun nicht. Marie, de dienstmeid helpt een handje mee. Er zijn jammer genoeg nog geen foto's of andere documentatie's gevonden over dit stuk.  

  

1990

 

WAT EIN FIRMA (grote toneel)

 

 

Het stuk speelt zich af op de orderafdeling van de Firma Delnoy, waar Edgar Rodenburg de scepter zwaait. De onopvallende procuratiehouder Nico otten ontpopt zich op een goede dag als een man van de wereld, hetgeen van de directie en het overige personeel een aantal onverwachte aanpassingen vereist.

Maar is Nico Otten wel de held waarvoor hij gehouden wordt ?

Zijn de dames van de firma niet voor niets voor zijn charmes bezweken ?

Dit en meer zorgden voor vele komische verwikkelingen.

 

De spelers waren :                                   Ze speelde :

 

Mariëlle Limpens                                      kantoor juffrouw  Nicole Simons,

Jan Bouwens                                            jongste bediende Tom Beckers.

Mien Knols                                               secretaresse Juffrouw Smit.

John Meijers                                           magazijnmeester Gus Kanters.

Wim Janssen                                           chef du bureau Edgar Rodenburg

Leopold Habets                                        procuratiehouder Nico Otten.

Dora Spronk                                             eigenaresse van de zaak Mevr. Delnoy.

Jolanda Bakker                                        kantoor juffrouw Marlie Soeren.

 

Zef Rodigas                                             Regie

 

Marian Nicholls                                       Regie assistente

Gerda Slangen                                         Regie assistente

 

( dubbelklik op foto ) 

1990

 

KNALGAS en EEN DAGJE RUILEN (kindertoneel)

 

 

De spelers van Knalgas waren :                 Ze speelde :

 

Corrie Lamberts                                       Pieterse - onderwijzer

Pierre Baggen                                           Piet Knalgas - brutaal

Dora Spronk                                             Marietje Knap - niet onaardig

Yvonne Klinkenberg                                  Sophietje Korrel - kattig

Marian Nicholls                                        Fransien van Kiekegem - dom

Frank Cramer                                           Jan Knip - slim

Jan Knops                                                 Rolmops - enne dikke grappige

Paul Habets                                              Schoolopziener

 

 

De spelers van een dagje ruilen waren :            Ze speelde :

 

Jan Knops                                                         Hans - dokter

Chris Brouwers                                                 Peter - kleermaker

Pierre Baggen                                                   Nielsen - metselaar

Mia Ophelders                                                 Mevr. Vomberg

Mia Meijers                                                     Mevr. Nikkelsen

Marian Nicholls                                                dochter Mevr. Nikkelsen

Mien Knols                                                        Elizabeth - Peters verloofde

Wim Janssen                                                    Mijnheer de Burgemeester

 

 

 ( dubbelklik op foto )

 

 

 

 

 

1991

 

WAE IS NOE DE BAAS IN HOES? (grote toneel)

 

 

De spelers waren :                                         Ze speelde :

 

( dubbelklik op foto )

 

 

1991

 

't GEHEIM VAN DE PUT(kindertoneel)

 

  

( dubbelklik op foto ) 

 

 

 

 

1992

 

'n GOUW BLÖTSJ(grote toneel)

 

 

 

 (dubbelklik op foto)

 

 

 

 

1992

 

DE TOUVERKAERS(kindertoneel)

 


(dubbelklik op foto)

 

 

 

 

 1993

 

DE SJTÖM, DE BEIN en't BOAVESJTÖK(grote toneel)

 

(dubbelklik op foto)

 

 

1993

 

HET TOUVER EI (kindertoneel)

 (dubbelklik op foto)

 

 

 

1994

 

't KLETSJWIEF(grote toneel)

 (dubbelklik op foto)

 

 

 

1994

 

KENT FLORIAN ECH WONJERE DOON (kindertoneel)

 

(dubbelklik op foto)

 

 

 

1995

 DE LEEF TENTJES(grote toneel)

 

(dubbelklik op foto)

 

 

 

1995

 

WOUTER KNAPT HET WAAL OP  (kindertoneel)

 

(dubbelklik op foto)  

1996

 

PLIEN VAN GEN HOOF (grote toneel)

 

(dubbeklik op foto)

 

 

 

 

i.v.m. het 10 jarig jubileum, is er in dit jaar geen kindertoneel opgevoerd.

Er is toen gekozen voor het eerste toneelstuk Willem van de Kaazerhoof nog eens op te voeren.

 

 

 

1996

 

 10 jarig jubileum stuk

WILLEM VAN DE KAAZERHOOF (grote toneel)

 

(dubbelklik op foto) 

Wilt u nog meer zien van onze toneel geschiedenis ga dan naar 1997/2006 in het home menu. 

 


Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld
Laatste tweets
inschrijf formulier

Hallo beste toneelvrienden.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze speeldata's, schrijf u dan hieronder in en u ontvangt ieder jaar tijdig via e-mail onze speeldata's.

inschrijfformulier
Uw naam
E-mailadres
vul u e-mail adres in
Opmerkingen
telefoonnummer
Vul onderstaande captcha in.
Dit is een verplicht veld
abonneren

wilt u op de hoogte gehouden worden van de laatste update's op deze site, schrijf  u dan hieronder in en u ontvangt een mail als er update's zijn.

abonneren

abonneer inschrijfbutton

faceboek
twitter